Menu
Voedselbank Dongeradeel
Alle voedselbank vrijwilligers
krijgen les in voedselveiligheid
Voedselbank Dongeradeel
Samenwerking tussen de Voedselbanken in
Noardeast Fryslân
Voedselbank Dongeradeel
Inzamelingsacties door
scholen en verenigingen
Voedselbank Dongeradeel
2019: Alle klanten...
...hartelijk welkom!
Voedselbank Dongeradeel
Voedselveiligheid
staat altijd voorop
Voedselbank Dongeradeel
Voorraad in blik Lang houdbaar
Altijd goed!

Geld geven

De Voedselbank Dongeradeel krijgt jaarlijks subsidie van de gemeentelijke overheid (miv 2017 óók van de gemeente Ferwerderadiel) waar wij zeer ingenomen mee zijn. Maar voor het verantwoord draaiend houden van de Voedselbank kunnen we niet zonder donateurs. Donateurs om de dagelijkse aanvoer en (gekoelde) opslag van het gratis verkregen voedsel te bekostigen. Gelukkig zijn er vele (stille) goede gevers; kerken, verenigingen, gezinnen, bedrijven. Onze begroting geeft wat meer informatie over de diverse kostenposten en inkomstenbronnen.

Wilt u ons werk financieel ondersteunen dan is een bijdrage zeer welkom op:
Rekeningnummer: NL12RABO0156753197 t.n.v. Stichting Voedselbank Dongeradeel.
De Stichting Voedselbank Dongeradeel heeft de ANBI status. U kunt uw gift aftrekken bij de Inkomstenbelasting.

Inleveren DE-Punten:
Douwe Egberts-Punten zjin altijd welkom in onze brievenbus (Learmûne 1 in Dokkum), of kunnen worden ingeleverd bij de COOP in Anjum.
Let op: Douwe Egberts stemt ieder jaar weer in met een nieuwe omruil-actie; punten voor pakken koffie.

Hartelijk dank voor uw gift!

AANMELDEN als KLANTAANMELDEN als KLANT
RAADSMA doneert veilige trapRAADSMA doneert veilige trap
Nieuwe criteria in 2019!Nieuwe criteria in 2019!
940 pakken koffie!!940 pakken koffie!!
 
Aangesloten bij:
© Voedselbank Dongeradeel 2019