Menu
Voedselbank Dongeradeel
Alle voedselbank vrijwilligers
krijgen les in voedselveiligheid
Voedselbank Dongeradeel
Samenwerking tussen de Voedselbanken in
Noardeast Fryslân
Voedselbank Dongeradeel
Inzamelingsacties door
scholen en verenigingen
Voedselbank Dongeradeel
2019: Alle klanten...
...hartelijk welkom!
Voedselbank Dongeradeel
Voedselveiligheid
staat altijd voorop
Voedselbank Dongeradeel
Voorraad in blik Lang houdbaar
Altijd goed!

> Waarom laten we het verstrekken van voedsel niet aan de overheid over?

De meerderheid van de politici vinden het verstrekken van voedsel geen overheidstaak, maar een taak voor kerken, maatschappelijke instellingen, buren e.d.
Wij nemen daar als Voedselbank niet één standpunt over in, maar wij willen ook niet langs de zijlijn staan afwachten. We zien de overvloed aan eten om ons heen en komen in aktie.   

 

> Kan de Voedselbank ook een plaats zijn voor stages?

Stages: 
Wij zijn heel blij wanneer jongeren interesse hebben in ons werk, maar helaas... vanwege de privacy van onze klanten kunnen we GEEN STAGEPLEKKEN bieden.
Maar we komern graag langs op school om voorlichting over ons werk te geven!

 

> Neemt de voedselbank ook kleding, speelgoed e.d. aan voor de pakketten?

Nee, daarvoor verwijzen wij door naar 'de Wissel' en andere ideële organisaties. Onze klanten maken daar veel gebruik van.

 

> Hoe garandeert de voedselbank de privacy?

De gegevens van klanten zijn maar bij een paar mensen (screeners) bekend en worden nooit openbaar. Iedereen binnen de Voedselbank organisatie is verplicht om zich hier strikt aan te houden.

 

> Kan de voedselbank ook helpen met schulden?

Nee, dat doet de Voedselbank Dongeradeel niet.
Wel kunnen we waar mogelijk doorverwijzen naar hulp-instanties.

 

> Is het voedsel dat in de pakketten zit niet over de uiterste houdbaarheidsdatum en/of is het nog wel te eten?

Wij houden ons aan de regels. Al het voedsel dat via de voedselbank verdeeld wordt voldoet aan de wettelijke kwaliteitscriteria, dus ook aan de houdbaarheidscriteria zoals de leverancier aan ons heeft doorgegeven en/of de Voedsel en Warenautoriteit ons voorschrijft.

 

> Waar en wanneer moet ik het voedselpakket ophalen?

Heeft u recht op een voedselpakket, dan kunt u uw pakket om de twee weken afhalen op de uitdeeldagen.

Gewijzijgde openingstijden! :
Met ingang van 1 augustus 2016 is de uitdeling tussen 10.00 uur en 11.00 uur.

Het adres is: Learmûne 1, 9102 ED Dokkum

 

> Hoe lang krijg ik het voedselpakket?

Zodra uw voedselpakketaanvraag door de Voedselbank is toegekend, heeft uw huishouden enkele maanden een voedselpakket. Indien nodig, kunt in aanmerking komen voor verlenging. Uw financiële situatie wordt dan opnieuw door onze screeners bekeken. Allemaal in overleg met u.

 

> Ik kan een keer het pakket niet komen halen; wat moet ik doen?

U moet dan op tijd (!) contact opnemen, door te bellen met de Voedselbank contactpersoon op 06-31091722

> Wie beslist of iemand in aanmerking komt voor voedselhulp?

Een medewerker van de Voedselbank, een screener, komt bij u thuis de benodigde financiële informatie opnemen. Daarna wordt beoordeeld of u aan de criteria voldoet. Zo ja, dan krijgt u een afhaalkaart voor een bepaalde periode. Regelmatig bekijken de screeners of voortzetting van de voedselhulp nog nodig is of dat u inmiddels weer voor uzelf kunt zorgen.

 

> Waar en wanneer kan ik voedsel doneren?

Dat kan iedere laatste zaterdag van de maand tussen 11.00 en 12.00 uur.
Adres: Learmûne 1 in Dokkum.

 

AANMELDEN als KLANTAANMELDEN als KLANT
RAADSMA doneert veilige trapRAADSMA doneert veilige trap
Nieuwe criteria in 2019!Nieuwe criteria in 2019!
940 pakken koffie!!940 pakken koffie!!
 
Aangesloten bij:
© Voedselbank Dongeradeel 2019