Menu

Missie / doelstelling / bestuur


2020: Gemeente Noardeast-Fryslân
De Voedselbank Dongeradeel/Ferwerderadiel is één van de 2 Voedselbanken in de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân. Het werkgebied blijft voorlopig dat van de oude gemeentegrenzen. De andere Voedselbank (ook een zelfstandige stichting) is gevestigd in Kollum en heeft de voormalige gemeente Kollumerland als werkgebied.

Missie / Doelstelling
De Voedselbank verstrekt 'zonder aanziens des persoons' gratis voedsel aan volwassenen en kinderen die dat nodig hebben en zij doet dat, als particulier initiatief, uitsluitend met behulp van vrijwilligers. Het voedsel ontvangen we van bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast.

Om de zelfredzaamheid te vergroten, helpen we klanten - waar dat uitkomt - verder in de richting van professionele hulpverleners. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn! Gemiddeld is meer dan de helft van de Voedselbank-klanten binnen een jaar weer weg; Omdat ze weer zelf voor de eerste levensbehoeften kunnen zorgen. Met andere woorden, onze voedselhulp maakt mensen in de meeste gevallen NIET hulp afhankelijk. Wel is het zorgelijk te konstateren dat het aandeel klanten met schulden boven de €10.000 fors toeneemt. 

Bestuur 2020:

 

Gerard Timmerman

Voorzitter en PR

Gosse de Boer

Secretaris

Joukje Couperus (miv mei 2020)

Penningmeester / Inkoop

Peter Pranger

Logistiek / Pandbeheer

Fenny Reitsma

Organisatie / Vrijwilligers 

Jan Winters

Voedselveiligheid / ARBO

 

UITDEEL dagenUITDEEL dagen
CORONA vragenCORONA vragen
AANMELDEN als KLANTAANMELDEN als KLANT
Wanneer kom je aanmerking?Wanneer kom je aanmerking?
 
Aangesloten bij:
© Voedselbank Dongeradeel 2020