Menu
Voedselbank Dongeradeel
Goed dat kinderen
MEE DOEN
Voedselbank Dongeradeel
2016: Voedselpakketten
óók voor 99 kinderen
Voedselbank Dongeradeel
Inzamelingsacties
goed en leerzaam
Voedselbank Dongeradeel
2017: Alle klanten uit Ferwerderadiel
hartelijk welkom
Voedselbank Dongeradeel
Koffiepunten...
Zeer welkom
Voedselbank Dongeradeel
Veel steun van
scholen, kerken, supermarkten
Voedselbank Dongeradeel
Voorraad in blik
Altijd goed

ANBI


Schenkt u wel eens aan een goed doel? Dan mag u deze schenking alleen aftrekken van de Belastingdienst als u deze doet aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

De Stichting Voedselbank Dongeradeel is  m.i.v. 29-03-2010 door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI

ANBI-informatie Stichting Voedselbank Dongeradeel
Kamer van Koophandel onder nummer: 01180441
Fiscaal nummer: 822.25.3240
Contactgegevens: Voedselbank Dongeradeel, Learmûne 1, 9102 ED Dokkum

U kunt onze ANBI-status verifieren door naar de website van de Belastingdienst te gaan: De overheid heeft in 2013 bepaald dat de verstrekking van informatie door goede doelen via internet een wettelijke voorwaarde wordt voor het behoud of de verkrijging van de ANBI-status. Vanuit publieksbelang wordt meer transparantie geëist van een ANBI.

Als u vervolgens in het veld ‘Instelling' Stichting Voedselbank Dongeradeel intikt en in het veld 'Vestigingsplaats’ Dokkum, krijgt u het resultaat.

 
Aangesloten bij:
© Voedselbank Dongeradeel 2017