Menu
Voedselbank Dongeradeel
Alle voedselbank vrijwilligers
krijgen les in voedselveiligheid
Voedselbank Dongeradeel
Samenwerking tussen de Voedselbanken in
Noardeast Fryslân
Voedselbank Dongeradeel
Inzamelingsacties door
scholen en verenigingen
Voedselbank Dongeradeel
2019: Alle klanten...
...hartelijk welkom!
Voedselbank Dongeradeel
Voedselveiligheid
staat altijd voorop
Voedselbank Dongeradeel
Voorraad in blik Lang houdbaar
Altijd goed!

Missie / doelstelling / bestuur

2019:

Met ingang van 2019 werkt de Voedselbank Dongeradeel/Ferwerderadiel als één van de Voedselbanken in de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân. Het werkgebied blijft voorlopig dat van de oude gemeentegrenzen.

Missie / Doelstelling
De Voedselbank Dongeradeel verstrekt in haar regio (voormalig Dongeradeel en Ferwerderadiel) 'zonder aanziens des persoons' gratis voedsel aan volwassenen en kinderen die dat nodig hebben en zij doet dat, als particulier initiatief, uitsluitend met behulp van vrijwilligers. Het voedsel ontvangen we van bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast.

Om de zelfredzaamheid te vergroten, helpen we klanten - waar dat uitkomt - verder in de richting van professionele hulpverleners. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn! Gemiddeld is meer dan de helft van de Voedselbank-klanten binnen een jaar weer weg; Omdat ze weer zelf voor de eerste levensbehoeften kunnen zorgen. Met andere woorden, onze voedselhulp maakt mensen in de meeste gevallen NIET hulp afhankelijk. Wel is het zorgelijk te konstateren dat het aandeel klanten met schulden boven de €10.000 fors toeneemt. 

Bestuur 2019:
 
Gerard Timmerman Voorzitter en PR
Gosse de Boer Secretaris
Karla Meindersma Penningmeester
Peter Pranger Bedrijfsleven
Fenny Reitsma Algemeen 
Jan Winters Voedselveiligheid

 

AANMELDEN als KLANTAANMELDEN als KLANT
RAADSMA doneert veilige trapRAADSMA doneert veilige trap
Nieuwe criteria in 2019!Nieuwe criteria in 2019!
940 pakken koffie!!940 pakken koffie!!
 
Aangesloten bij:
© Voedselbank Dongeradeel 2019