Menu
Voedselbank Dongeradeel
Goed dat kinderen
MEE DOEN
Voedselbank Dongeradeel
2018: Voedselpakketten
óók voor 99 kinderen
Voedselbank Dongeradeel
Inzamelingsacties door
scholen en verenigingen
Voedselbank Dongeradeel
2018: Alle klanten...
...hartelijk welkom!
Voedselbank Dongeradeel
Koffiepunten...
Zeer welkom
Voedselbank Dongeradeel
Voedselveiligheid staat
altijd voorop
Voedselbank Dongeradeel
Voorraad in blik
Altijd goed

Missie / doelstelling / bestuur
 

Stichting Voedselbank Dongeradeel is opgericht in mei 2010. In 2017 verstrekten wij iedere twee weken tussen de 60 en 80 voedselpakketten in onze 2 gemeenten Dongeradeel en Ferwerderadiel. Als vrijwilligersorganisatie zijn wij afhankelijk van donaties van voedsel door bedrijven, financiële steun van overheid, bedrijven, kerken, instellingen en particulieren. En alles draait op de inzet van meer dan 35 vrijwillige medewerkers.

Belangrijk:
Wij vinden het belangrijk dat uit recent onderzoek blijkt dat gemiddeld meer dan de helft van de Voedselbank-klanten binnen een jaar weer weg is. Omdat ze weer zelf voor de eerste levensbehoeften kunnen zorgen. Met andere woorden, onze voedselhulp maakt mensen in de meeste gevallen NIET hulp afhankelijk.

Missie / Doelstelling
De Voedselbank Dongeradeel verstrekt in de gemeente Dongeradeel én in Ferwerderadiel gratis voedsel aan volwassenen en kinderen die dat nodig hebben en zij doet dat, als particulier initiatief, uitsluitend met behulp van vrijwilligers. 

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. Voor de Voedselbanken die aangesloten zijn bij Voedselbanken Nederland doet het er niet toe hoe iemand onder die grens terecht is gekomen. Het voedsel ontvangen we van bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast.


Om de zelfredzaamheid te vergroten, helpen we klanten - waar dat uitkomt - verder in de richting van professionele hulpverleners. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn!
Als vrijwilligersorganisatie zijn wij geen 
regulier onderdeel van het professionele hulpverleners cirquit.
Juist uit respect voor onze klanten!

Bestuur 2018:
 
Gerard Timmerman Voorzitter en PR
Gosse de Boer Secretaris
Karla Meindersma Penningmeester
Peter Pranger Bedrijfsleven
Fenny Reitsma Algemeen 
Jan Winters Voedselveiligheid


 

 

AANMELDEN als KLANTAANMELDEN als KLANT
Een nieuwe vloer in ons gebouw. Je kunt er van eten, zo schoon!Een nieuwe vloer in ons gebouw. Je kunt er van eten, zo schoon!
Nieuwe criteria in 2018!Nieuwe criteria in 2018!
Koffiepunten inleveren?Koffiepunten inleveren?
 
Aangesloten bij:
© Voedselbank Dongeradeel 2018