Menu
Voedselbank Dongeradeel
Goed dat kinderen
MEE DOEN
Voedselbank Dongeradeel
2018: Voedselpakketten
óók voor 99 kinderen
Voedselbank Dongeradeel
Inzamelingsacties door
scholen en verenigingen
Voedselbank Dongeradeel
2018: Alle klanten...
...hartelijk welkom!
Voedselbank Dongeradeel
Koffiepunten...
Zeer welkom
Voedselbank Dongeradeel
Voedselveiligheid staat
altijd voorop
Voedselbank Dongeradeel
Voorraad in blik
Altijd goed

Drukte rond kerst voor voedselbankmedewerkers

maandag mei 2018
"Ook in de afgelopen dagen zijn scholen actief geweest voor de voedselbank.
Allereerst It Harspit in Ternaard. De leerlingen hebben bij ouders en op een zaterdag ook bij de plaatselijke Spar levensmiddelen ingezameld. Zie de foto in de banner, boven in de website.
 
Vervolgens hebben studenten van de Friese Poort een inzamelingactie gehouden op woensdag 20 december bij de Poiesz in Dokkum. De opbrengst kwamen ze met een docent op de voedselbank afleveren. Ook die zie je voorbijkomen in de banner boven in de website.
 
Afgelopen donderdag bij De Bron langs geweest met Menze en Meindert. Ook zij hebben een inzameling gehouden onder de ouders.
 
 
 
 
 
 
 
De Groen van Prinsterer in Dokkum heeft al kerstlichtjes gemaakt en afgeleverd bij de voedselbank. Die zijn vrijdag meegegaan in het extra pakket.
Ook gaan we nog bij hen langs om spullen op te halen.
 
 
En dan komt Unive ook nog met Weidenaar 63 rollades brengen...."
AANMELDEN als KLANTAANMELDEN als KLANT
april 2018: Opnieuw Groen label Voedselveiligheidapril 2018: Opnieuw Groen label Voedselveiligheid
Nieuwe criteria in 2018!Nieuwe criteria in 2018!
Koffiepunten inleveren?Koffiepunten inleveren?
 
Aangesloten bij:
© Voedselbank Dongeradeel 2018