Menu
Voedselbank Dongeradeel
Goed dat kinderen
MEE DOEN
Voedselbank Dongeradeel
2018: Voedselpakketten
óók voor 99 kinderen
Voedselbank Dongeradeel
Inzamelingsacties door
scholen en verenigingen
Voedselbank Dongeradeel
2018: Alle klanten...
...hartelijk welkom!
Voedselbank Dongeradeel
Koffiepunten...
Zeer welkom
Voedselbank Dongeradeel
Voedselveiligheid staat
altijd voorop
Voedselbank Dongeradeel
Voorraad in blik
Altijd goed

Geld geven

De Voedselbank Dongeradeel krijgt jaarlijks subsidie van de gemeentelijke overheid (miv 2017 óók van de gemeente Ferwerderadiel) waar wij zeer ingenomen mee zijn. Maar voor het verantwoord draaiend houden van de Voedselbank kunnen we niet zonder donateurs. Donateurs om de dagelijkse aanvoer en (gekoelde) opslag van het gratis verkregen voedsel te bekostigen. Gelukkig zijn er vele (stille) goede gevers; kerken, verenigingen, gezinnen, bedrijven. Onze begroting geeft wat meer informatie over de diverse kostenposten en inkomstenbronnen.

Wilt u ons werk financieel ondersteunen dan is een bijdrage zeer welkom op:
Rekeningnummer: NL12RABO0156753197 t.n.v. Stichting Voedselbank Dongeradeel.
De Stichting Voedselbank Dongeradeel heeft de ANBI status. U kunt uw gift aftrekken bij de Inkomstenbelasting.

Inleveren DE-Punten:
DE-Punten kunnen nog steeds worden gedeponeerd in de brievenbus van de Voedselbank, Learmûne 1 in Dokkum, of worden ingeleverd bij de COOP in Anjum.

Hartelijk dank voor uw gift!

AANMELDEN als KLANTAANMELDEN als KLANT
Een nieuwe vloer in ons gebouw. Je kunt er van eten, zo schoon!Een nieuwe vloer in ons gebouw. Je kunt er van eten, zo schoon!
Nieuwe criteria in 2018!Nieuwe criteria in 2018!
Koffiepunten inleveren?Koffiepunten inleveren?
 
Aangesloten bij:
© Voedselbank Dongeradeel 2018